Ja-to nie rak

R- radość A- akceptacja K- kontrola